Podkaster fra Institutt for fremmedspråk UiB
Still disagreeing about climate change … but what have we learned in 10 years?

Still disagreeing about climate change … but what have we learned in 10 years?

September 11, 2019

This is a recording of Professor Mike Hulme's guest lecture at UiB on September 6, 2019. The lecture was organised by the LINGCLIM and HUMKLIM research groups.

 

Image: Head of the LINGCLIM research group, Kjersti Fløttum, gives Mike Hulme a poster by the Norwegian artist Audun Hetland.

Å hilse på italiensk

Å hilse på italiensk

October 5, 2018

Podkasten er laget av førsteamanuensis Marco Gargiulo.

Russisk humor – en liten reise gjennom den sovjetiske anekdotekulturen

Russisk humor – en liten reise gjennom den sovjetiske anekdotekulturen

September 14, 2018

Russland har, som hele Østeuropa, en særlig utviklet form for (gjerne svart) humor – anekdoten. Den er ofte politisk, men handler også om dagliglivets mange absurditeter. I denne podkasten skal vi se på noen eksempler fra anekdotens utvikling gjennom sovjettiden, og spør hvordan anekdotetradisjonen har utviklet seg etter Sovjetunionens fall. Var det totalitære regimet en forutsetning for den «sanne» anekdotekulturen? Og hvordan preger nye medier og kommunikasjonsformer spredningen av anekdoter – og av politisk humor – i dag?

Podkasten er laget av Ingunn Lunde.

Illustrasjon er hentet fra dette nettstedet.

Endring, kaos, eller krig? Om språkbruk i klimadebatten på norsk og på fransk

Endring, kaos, eller krig? Om språkbruk i klimadebatten på norsk og på fransk

August 17, 2018

I sommer har mange i flere deler av verden opplevd uvanlige og dramatiske hetebølger med tørke og vannmangel, og debatten om klimaendringer har dermed også blitt «opphetet». Men hva assosierer folk flest med uttrykket «klimaendring» i Norge og i Frankrike, og hvilke ord brukes? I denne podcasten forteller professor i fransk språkvitenskap, Kjersti Fløttum, om språkbruk i klimasammenheng i Norge og i Frankrike.

 

Bildet gjengir en alarmerende Twitter-melding fra Frankrikes president Emmanuel Macron (1.07.17): «Når det gjelder klimaet finnes ingen plan B. For det finnes ingen planet B.»

 

Fra trekkfuglpensjonister til “rompeculos”

Fra trekkfuglpensjonister til “rompeculos”

June 15, 2018

Sammensatte ord gir rom for innovasjon både på norsk og spansk. I denne podkasten forteller Åse Johnsen om hvordan man setter sammen ord på spansk og hvordan man kan bruke kreativiteten til å lage et spansk ord for rumpeakebrett.

Die Monstermasten! Hundserbärmlich eller affentittengeil? Om forsterkende forledd i tysk (og norsk)

Die Monstermasten! Hundserbärmlich eller affentittengeil? Om forsterkende forledd i tysk (og norsk)

June 8, 2018

 I denne podkasten forteller Kjetil B. Henjum om forsterkende forledd i tysk og norsk.

 

Eit språk spreidd for alle vindar

Eit språk spreidd for alle vindar

May 18, 2018

Korleis berga eit språk frå å forsvinna når språkbrukarane flyttar frå Midtausten til ulike europeiske land?

Ikkje alle som flyttar til Europa frå Midtausten, har store språk som arabisk, tyrkisk eller kurdisk som morsmål. Turabdin sør i Tyrkia var ein gong kjerneområdet for ei folkegruppe som snakkar det arameiske språket surayt. I tillegg er dei kristne, og er dermed både ein språkleg og ein religiøs minoritet i Midtausten. I dag er det få att i det gamle kjerneområdet, og mange er spreidde rundt i ulike europeiske land. UNESCO vurderer språket surayt, eller turoyo som deg òg blir kalla, som «severely endangered» – eit alvorleg truga språk.

Universitetet i Bergen gjennomførte 2014-2017 Aramaic Online-prosjektet (AOP) saman med fire andre institusjonar: Freie Universität Berlin, University of Cambridge, Universität Leipzig og det syrisk-ortodokse klosteret i Nederland. Professor Shabo Talay var fagleg leiar av prosjektet, som vart finansiert med midlar frå EU.

Laga av Arve Kjell Uthaug

AOP har heimesida www.surayt.com.

Dum som en sau?

Dum som en sau?

May 11, 2018

Både i Tyskland og Norge finnes det personer som er «dumme som sauer», og i både tysk og norsk kan man snakke om dem ved hjelp av f.eks. metonymiske sammensetninger: De er Schafsköpfe eller sauehoder.

Laget av: Førsteamanuensis Kjetil Berg Henjum

Italienske verb for begynnere

Italienske verb for begynnere

May 2, 2018

Dette er en introduksjon til italienske verb.

Vi starter med å komme inn i verbsystemet og sammen å lære og bruke verbene, og subjekt når det er nødvendig. Laget av: Førsteamanuensis i italiensk Marco Gargiulo

¡Hola! ¿Cómo estás?

¡Hola! ¿Cómo estás?

May 1, 2018

 

Visste du at spansk er det eneste språket i verden som bruker omvendt spørsmålstegn og utropstegn før spørsmålene og utropene? Hør mer i podcasten fra Institutt for fremmedspråk. Laget av: Førsteamanuensis i spansk språk Åse Johnsen

Kilde: BBC-Mundo

Podbean App

Play this podcast on Podbean App