Podkaster fra Institutt for fremmedspråk UiB

Kven deler ut julegåvene i Tyskland?

December 12, 2018

Visste du at Martin Luther la føringar for kven det var som kunne dele ut gåver til barna og at den utvalde sidan har vore gjennom eit kjønnsskifte? I luka i dag fortel universitetslektor, Jana Scheurer, om der Weihnachtsmann og das Christkind.