Podkaster fra Institutt for fremmedspråk UiB

Russisk humor – en liten reise gjennom den sovjetiske anekdotekulturen

September 14, 2018

Russland har, som hele Østeuropa, en særlig utviklet form for (gjerne svart) humor – anekdoten. Den er ofte politisk, men handler også om dagliglivets mange absurditeter. I denne podkasten skal vi se på noen eksempler fra anekdotens utvikling gjennom sovjettiden, og spør hvordan anekdotetradisjonen har utviklet seg etter Sovjetunionens fall. Var det totalitære regimet en forutsetning for den «sanne» anekdotekulturen? Og hvordan preger nye medier og kommunikasjonsformer spredningen av anekdoter – og av politisk humor – i dag?

Podkasten er laget av Ingunn Lunde.

Illustrasjon er hentet fra dette nettstedet.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App