Podkaster fra Institutt for fremmedspråk UiB

Zu Weihnachten? Tyske preposisjoner i julen

December 22, 2018

I dagens luke hjelper førsteamanuensis i tysk språk Kjetil Berg Henjum oss med tyske preposisjoner vi kan få bruk for om vi vil snakke tysk i julen.