Podkaster fra Institutt for fremmedspråk UiB

Eit språk spreidd for alle vindar

May 18, 2018

Korleis berga eit språk frå å forsvinna når språkbrukarane flyttar frå Midtausten til ulike europeiske land?

Ikkje alle som flyttar til Europa frå Midtausten, har store språk som arabisk, tyrkisk eller kurdisk som morsmål. Turabdin sør i Tyrkia var ein gong kjerneområdet for ei folkegruppe som snakkar det arameiske språket surayt. I tillegg er dei kristne, og er dermed både ein språkleg og ein religiøs minoritet i Midtausten. I dag er det få att i det gamle kjerneområdet, og mange er spreidde rundt i ulike europeiske land. UNESCO vurderer språket surayt, eller turoyo som deg òg blir kalla, som «severely endangered» – eit alvorleg truga språk.

Universitetet i Bergen gjennomførte 2014-2017 Aramaic Online-prosjektet (AOP) saman med fire andre institusjonar: Freie Universität Berlin, University of Cambridge, Universität Leipzig og det syrisk-ortodokse klosteret i Nederland. Professor Shabo Talay var fagleg leiar av prosjektet, som vart finansiert med midlar frå EU.

Laga av Arve Kjell Uthaug

AOP har heimesida www.surayt.com.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App